Kursdoshlar bilan hasharda.

Hashar ezgu qadriyatlarimiz siymosi.


Izohlar