Surxon so'zanalari

Surxon vohasining amaliy sa'natining muhim tarmog'i badiiy to'qimachilik va kashtachilik sanaladi. Aholining kashtachilik buyumlaridan biri so'zanalar hisoblana


Izohlar